Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (04.04.)

Hlásenie obecného rozhlasu (04.04.) 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že prijímanie detí na primárne vzdelávanie ( do 1. ročníka ) sa uskutoční 9. apríla 2019 v čase od 14,00 do 17,30 hodiny v 1. triede.
Zákonný zástupca prinesie so sebou:
– rodný list dieťaťa,
– občiansky preukaz,
– vyplnené tlačivá Zápis do 1. ročníka a Dotazník k zápisu do 1. triedy,
– 10 € (prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).
Poznámka:
Tlačivá dostanete v MŠ Borský Svätý Jur a MŠ Kuklov, alebo si ich môžete stiahnuť na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie ( a priniesť ich vyplnené).


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v období 10.4. – 30.4.2019.
Všetky potrebné informácie k zápisu detí na školský rok 2019/2020 Vám budú oznámené priamo v budove MŠ. Budete informovaní o podmienkach zápisu, môžete sa zoznámiť s priestormi a interiérom tried v MŠ. Vzor žiadosti je k dispozícii v každej triede MŠ i na webových stránkach školy. Pri odovzdávaní žiadosti je potrebné predložiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.


Doktor Miča oznamuje občanom, že dodatočné očkovanie psov a mačiek bude v sobotu 06.04.2019. Prosíme občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby do 05.04.2019  nahlásili číslo domu prostredníctvom mailu na adresu info@borskysvatyjur.sk, telefonicky na tel. č. 034/7772121 alebo osobne na obecnom úrade. 
Doktor Miča oznamuje, že v sobotu 06.04.2019 bude na Tomkoch a Húškoch očkovať psi a mačky proti besnote, ošípané proti červienke a králiky proti moru a myxomatóze. Ďalej bude prebiehať aj čipovanie psov, nakoľko od 01.09.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti – povinnosť majiteľa dať si začipovať svojho psa do 31.10.2019. Cena vakcinácie proti besnote a červienke za jedno zviera je 10,- €, moru a myxomatóze 1,- € za kus.


Súkromný podnikateľ príde v piatok 05.04.2019 do našej obce predávať 17-týždňové mládky aj kohútov vo všetkých farbách 6,50 €/ks, 26-týždňové nosnice v plnej znáške 5,90 €/ks, 11-mesačné nosnice 2,50 €/ks. Predávať sa bude oproti pošte v čase od 10:30 hod. do 10:45 hod.


Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu vás pozývame na stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov a hráčok z obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Závod. Turnaj organizuje ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján. Turnaj bude v nedeľu 7.4.2019 o 8:30 v telocvični ZŠ Sekule.
Prihlášky do 5.4.2019 info@skjanan.sk; SMS 0905 710 400 (uviesť meno a rok narodenia).
Príďte s nami osláviť Svetový deň stolného tenisu a stráviť nedeľné dopoludnie športom a stretnutím s priateľmi za zelenými stolmi.