Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.10.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.10.2019 

                       

                                                                                  Pozvánka

        

                    Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                  obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 28.10. 2019 t.j. pondelok

                                                   o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Rozpočtové opatrenie č. 4
  5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018
  6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018-2019
  7. Zápisy do kroniky za rok 2018
  8. Diskusia
  9. Záver

 

 

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starostka obce