Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.12.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.12.2019 

                                                            Pozvánka

                Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                             obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.12. 2019

                                      t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

 1.  Otvorenie
 2.  Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3.  Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4.  Správy o výsledkoch kontrol
 5.  Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
 6.  Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Borský Svätý Jur
 7.  Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.3/2019 o miestnych daniach
 8.  Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.4/2019 o miestnej dani z nehnuteľností
 9.  Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10.  Návrh – Rozpočet obce na rok 2020
 11.  Zmena rozpočtu č. 5/2019
 12.  Čerpanie rezervného fondu
 13.  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
 14.  Diskusia
 15.  Záver

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starostka obce