Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (21.09.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (21.09.) 

                                               Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                                  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

             dňa 21.09. 2020 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur
 5. Protest prokurátora – prerokovanie – VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Zápisy do kroniky za rok 2019
 7. Rudolf Vlk – schválenie prenájmu pozemku
 8. Ľubomír Macejka – schválenie prenájmu pozemku
 9. Došlá pošta:  – Mgr. Michal Mucha – Žiadosť o výmenu a odkúpenie pozemkov, – Ján Radocha – Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku
 10. Diskusia 
 11. Záver 

 

                                                                              Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                     starostka obce