Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (23.08.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (23.08.) 

                                                       Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                      obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.08. 2021 

                          t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Zmena rozpočtu č.2/2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.2/2021
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Sv. Jur
 7. Otvorený list starostke obce a poslancom OZ, splnomocnenca občianskej iniciatívy proti zámeru „ Plán likvidácie hliniska v DP Borský Svätý Jur “
 8. Pošta :
 • Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
 • Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
 • Ľubomír Macejka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
 • Futbalový klub – Žiadosť o poskytnutie do dočasného užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva
 1. Rôzne
 2. Záver

                                                                                                   Marta Hromkovičová

                                                                                           poverený zástupca starostu obce