Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 18 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (02.11.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (02.11.) 

                                                    Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §12, ods. 2 zvolávam zasadnutie

              obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.11. 2021

                  t. j. utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
  4. Zmena rozpočtu č.3/2021
  5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

                                                                                                   Mgr. Juraj Smolár  

                                                                                 poverený poslanec zvolávaním a vedením  

                                                                                         zasadnutí obecného zastupiteľstva