Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (02.12.) – bez prítomnosti verejnosti

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (02.12.) – bez prítomnosti verejnosti 

                                             Pozvánka

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §12, ods. 2 zvolávam mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2021
              t. j. štvrtok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Vzdanie sa mandátu starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej
3. Zvolenie zástupcu starostu obce
4. Opätovné prerokovanie Uznesenia č.376/2021 – Delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
5. Opätovné prerokovanie Uznesenia č.378/2021 – Doplnenie programu
o bod Žiadosť p. Anny Kadnárovej, bytom Moravský Svätý Ján č. 464
o pridelenie 1 – izbového obecného bytu
6. Záver
 
 

Mgr. Juraj Smolár
poverený poslanec zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva