Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (13.12.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (13.12.) 

                                                             Pozvánka

                 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného        

                                                 zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

                        13. 12. 2021 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
  4. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
  6. Návrh správy z kontroly hlavný kontrolór – kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaji dreva 
  7. Opätovné prerokovanie Uznesení 
  8.  Plán zasadnutí OZ na rok 2022
  9. Záver

                                                                                                      Mgr. Juraj Smolár    

                                                                                   poverený poslanec zvolávaním a vedením  

                                                                                         zasadnutí obecného zastupiteľstva