Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (24.01.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (24.01.) 

                                                                            Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného        

                                            zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                 dňa 24.01. 2022 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov – štatút obce
 5. Upozornenie prokurátora Pd 152/20/2205-2 – prerokovanie
 6. Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu č.1/2022
 7. Žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie 3-izbového nájomného bytu
 8. Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník
 9. Zrušenie Uznesenia č.392/2021 – poverenie zástupcu starostu Mgr. Juraja Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke
 10. Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

                                                                                                   Mgr. Juraj Smolár  

                                                                                               zástupca starostu obce