Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (07.03.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (07.03.) 


                                                                  Pozvánka

                   Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie obecného        

                                      zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.03. 2022

                                      t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Návrh štatútu obce Borský Svätý Jur
 5. Zmena rozpočtu č.2/2022 a správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu č.2/2022
 6. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021
 7. Schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
 8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
 9. Schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov
 10. Pošta: Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie podzemného kábla do obecnej komunikácie – Ing. Lukáš Mateovič  
 11. Rôzne
 12. Záver

 

                                                                                                   Mgr. Juraj Smolár  

                                                                                               zástupca starostu obce