Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (16.05.)

Hlásenie obecného rozhlasu (16.05.) 

(1) Obecný úrad upozorňuje občanov, že je zakázané páliť a spaľovať akýkoľvek odpad. Spaľovať je možné len materiál určený na kúrenie – palivové drevo, uhlie, brikety a pod. Spaľovaním odpadu vznikajú nebezpečné spaliny, ktoré ohrozujú naše zdravie, zdravie našich detí a starších občanov, pričom obťažujú okolie dymom a zápachom. Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1, ods. 2, písm. a) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur. Na komunálny odpad má každý vlastník nehnuteľnosti pridelenú popolnicu. Popolnice sa pri vývoze vážia, ale poplatok sa v tomto roku platí taký istý ako v minulých rokoch. Vyseparovaný papier treba dávať do modrých vriec. Do žltých vriec patrí plast, tetrapakové obaly, plechovky, konzervy. Ak Vám chýbajú vrecia, môžete si pre ne prísť na obecný úrad.Ostatný vyseparovaný odpad – drevo, pneumatiky, elektronika, autobatérie a iné je možné bezplatne odovzdať na zberné miesto pri cintoríne, ktoré je otvorené každú sobotu od 8,00 – 16,00 hod. a v stredu od 15,00 – 17,00 hod.Drobný stavebný odpad – teda stavebný odpad, ktorý vznikne pri drobných udržiavacích prácach v domácnosti je možné odovzdať na zberovom mieste za poplatok. Prosíme preto občanov, aby sa správali zodpovedne a odpady nepálili ale likvidovali v súlade so zákonom. V prípade otázok kontaktujte obecný úrad.


(2) MUDr. Benkovičová oznamuje, že dňa 19. a 20.5.2022 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Uhlík v Kútoch. 


(3) Gynekologická ambulancia Moravský Sv. Ján oznamuje, že dňa 17. a 18.5.2022 sa z dôvodu dovolenky nebude na ambulancii ordinovať. Zastupuje MUDr. Bajteková Šaštín Stráže.


(4) Oznamujeme občanom, že na úradnej tabuli obce  na webovej stránke je zverejnený dokument „Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu územný plán obce – Zmeny a doplnky č.1“.


(5) Poľovnícke združenie Smolinské organizuje dňa 21. mája 2022 2. ročník streleckých pretekov Memoriál Jána Poláka a 6. ročník súťaže vo varení gulášu, na ktoré Vás srdečne pozýva. Obidve akcie sa budú konať nezávisle na sebe v areáli PZ Smolinské. Výbor PZ oznamuje touto cestou záujemcom o súťaž vo varení gulášu, že prihlásiť sa môžu prostredníctvom SMS na tel. čísle 0908 956 403 alebo emailom na adrese: michalek@smolinske.eu. Do prihlášky treba uviesť názov tímu a meno vedúceho. Termín uzávierky prihlášok je 18.5.2022. Pravidlá súťaže sú zverejnené na www.smolinske.eu. Pre troch výhercov sú pripravené poháre, medaily a divinové mäso. Prezentácia súťažných družstiev je 21.5 o 11:00. hod. Predpokladaný čas ochutnávky a výdaja gulášov pre verejnosť je od  15:30 hod.. Prezentácia strelcov je od 8:00-8:45. Zahájenie pretekov je o 9:00 hod.. Hlavná cena je odstrel daniela 2. vekovej triedy, ktorá bude určená losovaním spomedzi prítomných súťažiacich. Okrem toho prví šiesti strelci budú odmenení pohármi a hodnotnými vecnými cenami. Na podujatí je zabezpečený bufet s občerstvením a živá hudba. Výdaj poľovníckeho gulášu od 10:00 a súťažných gulášov od 15:30 hod.. Príďte si pozrieť streleckú súťaž a pochutnať si na gulášoch, ktoré súťažné družstvá pripravia.