Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.10.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.10.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
23. októbra 2023 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zmena rozpočtu č. 1/2023
3. Pošta – PaeDr. Dušan Mikulec, MPH – Žiadosť o vyriešenie právneho vzťahu k pozemkom obce smerom k realizácii projektu „Rekonštrukcia objektu bývalej rímskokatolíckej školy – Borský Svätý Jur“ na Zariadenie podporovaného bývania, služobné byty k ZPB a sociálne byty pre odchovancov centier pre rodinu či inak ohrozené skupiny obyvateľov a chránené dielne
– Ladislav Ondriska – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– Ľubomír Macejka – Žiadosť o prenájom pozemku
– Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie prenájmu obecného pozemku
– Ján Ružička – Žiadosť o prenájom pozemku
– Helena Kubinová – Žiadosť o kúpu obecného majetku
4. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce