Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 17 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.01.2024

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.01.2024 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
15. januára 2024 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur 2024 – 2030
5. Čerpanie rezervného fondu
6. Zrušenie uznesenia č. 188/2020 prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zo dňa 18.05.2020
7. Pošta:
– OZ Hliník BSJ – Žiadosť o predlženie Zmluvy o spolupráci
– Pavol Artman – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – vjazdu Motel Tomky, parkovacie miesta Motel Tomky

– Stanislav Búran – Žiadosť o odkúpenie pozemku
– Mgr. Michal Mucha – Žiadosť o zámenu a odkúpenie pozemku
8. Rôzne – diskusia
9. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce