Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.03.2024

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.03.2024 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
25. marca 2024 t.j. pondelok o 19:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č.1/2024
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2023
6. Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €
7. ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV – štátna hranica SR/ČR – Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
8. Výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Borský Svätý Jur
9. Pošta: Samuel Fábik – Žiadosť o odkúpenie pozemku
10. Rôzne – diskusia
11. Záver

 

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce