Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Spolupráca na tvorbe strategického dokumentu MAS Záhorie

Spolupráca na tvorbe strategického dokumentu MAS Záhorie 

Ste obyvateľ obce, podnikáte v obci, prípadne v regióne a chceli by ste mať možnosť niečo vo Vašom okolí zmeniť?
Dávame Vám možnosť rozvíjať územia v ktorom žijete, alebo podnikáte a spoluvytvárať priestor pre komunikáciu, výmenu názorov a spoluprácu hľadania nových možností medzi obcami, súkromným sektorom a neziskovým sektorom, prípadne sa podieľať na využívaní dotácii v regióne. Máte možnosť aktívne sa podieľať na Integrovanej stratégii Miestnej akčnej skupiny Záhorie pre programovacie obdobie 2014 – 2020. Aktuálne sa tvorí stratégia pre územie MAS Záhorie. Jedná sa o strategický dokument rozvoja územia spracovávanú na základe aktérov v regióne, ktorými sú obce, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie ako aj jednotliví členovia akčnej skupiny zapájajúci sa do tvorby stratégie. Táto stratégie bude obsahovať komplexnú problematiku územia s definovaním všetkých rozvojových smerov na základe jednotlivých požiadaviek a potrieb v regióne.

Zapojiť sa môžete vyplnením nasledovného formulára: Dotaznik – MAS-Záhorie-zber projektových zámerov neverejného sektora

Bližšie informácie sa dozviete aj na webovej stránke www.maszahorie.eu