Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 4 apríla, 2020
Práve ste tu: Home » Novinky

Novinky

Dotazník: Prieskum k Integrovanej stratégii rozvoja územia miestnej akčnej skupiny – MAS Záhorie, o.z.

Obec Borský Svätý Jur patrí do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Záhorie, o.z. – verejno-súkromného partnerstva, ktoré predstavuje spojenie zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Členstvo v tejto skupine je pre našu obec príležitosťou, ako rozvíjať nové aktivity, získať prostriedky z fondov Európskej únie a zlepšiť tak kvalitu života našich obyvateľov. Teraz máte aj vy možnosť vyjadriť ...Celý článok

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

V rámci prípravy a spracovania Integrovanej stratégie územného rozvoja je potrebné zrealizovať prieskum u obyvateľov. Pripravili sme pre Vás na webovej stránke elektronický dotazník a na obecnom úrade je ...Celý článok

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2015/2016

Upozorňujeme občanov, že od 01.10.2015 do 15.10.2015 budú na stránke TTSK (http://www.trnava-vuc.sk/sk/doprava/cestovne-poriadky-v-primestskej-autobusovej-doprave ) zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2015/2016 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. ...Celý článok

Dotazník pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur

Vážení občania, v súčasnej dobe pripravujeme Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur, preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do samotného procesu ...Celý článok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.09.2015

Pozvánka Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome. Program ...Celý článok

Slávnostné otvorenie školského roku 2015-2016

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2015 – 2016 sa uskutoční v stredu 2.9.2015 o 08:00 hod. v telocvični. Prevádzka materskej školy ...Celý článok

Pomôžte obci s vypracovaním Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Program  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHSR) má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja. Obec dá spracovaním PHSR najavo záujem tak ...Celý článok

Obec Závod Vás pozýva na kultúrne leto

Celý článok

Obchodná verejná súťaž

Obec Borský Svätý Jur v y h l a s u j e v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v ...Celý článok

VI. ročník súťaže vo varení GULÁŠA

Obecný úrad v Borskom Svätom Jure vyzýva všetkých gulášnikov, ktorí chcú využiť svoje kulinárske umenie, aby sa prihlásili na VI. ročník súťaže vo varení „GULÁŠA“. Súťaž sa koná v sobotu ...Celý článok
Page 35 of 45« First...102030...3334353637...40...Last »