Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ – 3.12.2014 o 18.30 hod. v KD

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ – 3.12.2014 o 18.30 hod. v KD 

Pozvánka

            V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 3.12.2014 o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure.

  Program zasadnutia:

 1. Úvodné záležitosti
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Zloženie sľubu novozvolenej starostky
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 7. Príhovor starostky obce
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Určenie sobášiacich
 11. Určenie zástupcu starostky obce
 12. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 13. Určenie platu starostke obce
 14. Diskusia
 15. Záver

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce