Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Archives by: Admin

Archives

MUDr. Boris Chynoranský oznamuje

18 júna, 2014 Komentáre vypnuté na MUDr. Boris Chynoranský oznamuje
MUDR.Boris Chynoranský oznamuje,že od 23.6.2014 do 28.8.2014 bude ordinovať na detskej ambulancii podľa zmenených ordinačných hodín ORDINAČNÉ HODINY DETSKEJ AMBULANCIE platí od 23.6 do 28.8.2014 Pondelok: 7.30-10.30.  ordinácia Kúty 10.45-12.30.  ordinácia Moravský Svätý Ján Utorok: 7.30-9.45     ordinácia Moravský Svätý ...

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav. Nariadenie oznámil verejnou vyhláškou č. 16/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/003456 zo dňa 4. 6. 2014 Jednoduché pozemkové úpravy BSJ Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Plánované akcie v obci Borský Svätý Jur na rok 2014

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Plánované akcie v obci Borský Svätý Jur na rok 2014
Plánované akcie v obci Borský Svätý Jur na rok 2014 26.04.2014  Hodová zábava – Futbalový klub 10.05.2014  Obecná zabíjačka – Jednota dôchodcov Slovenska 10.05.2014   Hasičská púť – Šaštín Stráže – bazilika 11. 05.2014  Deň matiek – kultúrny dom 17.05.2014  Plameň ...

Návrh územného plánovania obce

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Návrh územného plánovania obce
Dokumentky týkajúce sa návrhu územného plánovania obce sú k nahliadnutiu na nasledujúcich linkoch. NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA OBCE (celý adresár) Sprievodná správa – obálka Sprievodná správa Sprievodná správa záver     – širšie vzťahy – regulatív 1 – regulatív 2 – ...

Revitalizácia verejného priestranstva

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Revitalizácia verejného priestranstva
Dňa 28.8.2009 nám Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava potvrdilo registráciu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:   „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Borský Svätý Jur“ Operačný program – Regionálny operačný program Prioritná os           – Prioritná os 4 – Regenerácia ...

Separovanie odpadov v obci

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Separovanie odpadov v obci
Separovanie odpadov v obci (Aktualizované) AKO ZMENŠOVAŤ OBJEM KOMUNÁLNEHO ODPADU – uprednostňovať tovar balený do vratných obalov – na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká – separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty a dávať ho ...

Oznámenie – Zákon o sťažnostiach

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Oznámenie – Zákon o sťažnostiach
Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosti a podania sú evidované v centrálnej evidencii sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov na obecnom úrade. Postup pri vybavovaní sťažností a petícií obcou Borský Svätý Jur ...

Oslava Dňa detí

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Oslava Dňa detí
Dňa 11.6.2011 od 13,00 hod. bola pri kultúrnom dome oslava Dňa detí. Tento sviatok sa oslavuje v mnohých krajinách, na Slovensku od roku  1952. Myšlienka  Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. ...

Ocenenie darcov krvi

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Ocenenie darcov krvi
Vážení spoluobčania. Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Borskom Svätom Jure Vás týmto chce informovať, že si v piatok dňa 05. 08. 2011 v sídle Medzinárodného červeného kríža v Ženeve vo Švajčiarsku, 5 naši bezpríspevkový darcovia krvi, slávnostne prevzali z rúk prezidentky Slovenského červeného ...

Zákaz lepenia plagátov!

12 júna, 2014 Komentáre vypnuté na Zákaz lepenia plagátov!
Vážení občania! Oznamujeme občanom ako aj súkromným podnikateľom, že v rámci ochrany majetku obce je zákaz lepenia plagátov na autobusové zastávky. Miestom určeným na vylepovanie plagátov sú informačné tabule pri obecnom úrade.
Page 9 of 12« First...7891011...Last »