Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Kultúra

Kultúra

Hodkový víkend na družstve v Kútoch

Týždeň po hodoch (8.-9. augusta) to ožije v areále Poľnohospodárskeho družstva Kúty. Hodkový víkend začne v sobotu o 14:00. Do tanca a na počúvanie bude hrať Hudobná skupina Gbelan. O 16:00 vystúpi ľudová hudba Kysucký prameň. Vstupne v sobotu je 5 € – deti do 12 rokov zdarma. V nedeľu bude vstup zdarma a od 14:00 sa môžete tešiť ...Celý článok

Najkrajšia tekvica

OÚ BORSKÝ SVÄTÝ JUR vyhlasuje pre deti súťaž  Dátum: 11.10.2014             Čas: o 15.00 hod. Miesto: pri KD Na každého, kto prinesie vyrezanú tekvicu, čaká odmena. Najkrajšie tekvice budú vyhodnotené. K dispozícii ...Celý článok

Beh Jurským parkom 2014

P R O P O Z Í C I E 3. ročníka bežeckých pretekov BEH JURSKÝM PARKOM MORAVSKO-SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR GRAND PRIX ZÁHORIA ZÁHORÁCKY DETSKÝ BEŽECKÝ POHÁR Borský Svätý ...Celý článok

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav. Nariadenie oznámil verejnou vyhláškou č. 16/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/003456 zo dňa 4. 6. 2014 Jednoduché pozemkové ...Celý článok

Oznámenie – Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosti a podania sú evidované v centrálnej evidencii sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov na obecnom ...Celý článok

Oslava Dňa detí

Dňa 11.6.2011 od 13,00 hod. bola pri kultúrnom dome oslava Dňa detí. Tento sviatok sa oslavuje v mnohých krajinách, na Slovensku od roku  1952. Myšlienka  Medzinárodného dňa detí vznikla na ...Celý článok

Ocenenie darcov krvi

Vážení spoluobčania. Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Borskom Svätom Jure Vás týmto chce informovať, že si v piatok dňa 05. 08. 2011 v sídle Medzinárodného červeného kríža v Ženeve vo Švajčiarsku, 5 ...Celý článok

Zákaz lepenia plagátov!

Vážení občania! Oznamujeme občanom ako aj súkromným podnikateľom, že v rámci ochrany majetku obce je zákaz lepenia plagátov na autobusové zastávky. Miestom určeným na vylepovanie plagátov sú informačné tabule pri ...Celý článok

Rekonštrukcia verejného osvetlenia našej obce

Obec Borský Svätý Jur realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,   Prioritná Os: 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 – ...Celý článok

Výsledky volieb do samosprávy obce

Miestna volebná komisia v obci Borský Sv. Jur oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na funkciu starostu obce v obci Borský Sv. Jur   Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1 254 Počet ...Celý článok
Page 1 of 212