21/11/2014

Vianočné trhy v Domove sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure vás pozýva na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v areáli Domova sociálnych služieb od pondelka 24.11.2014 do […]
19/11/2014
obec_oznamuje

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je zvolané pozvánkou č. j. OU-SE-PLO/2014/003456/pozv. zo dňa 12. 11. 2014. Pozvánka je doručovaná do vlastných rúk všetkým známym účastníkom […]
16/11/2014
obec_oznamuje

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Borský Svätý Jur

počet osôb zapísaných v zozname voličov……………………………………. 1 322 počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb ……………………………………….. 867 (65,58%) počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva……………… 854 […]
14/11/2014
Diakonie_Broumov

Zbierka použitého oblečenia 13.11. – 5.12. 2014 v KD počas úradných hodín obecného úradu

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť. […]
06/11/2014
obec_oznamuje

Dotazník na zistenie správneho nastavenia rozsahu a kvality poskytovaných služieb verejnej dopravy

Vážení občania, týmto anonymným dotazníkom si Vás dovoľujeme požiadať o Váš názor a spoluprácu  pri zisťovaní správneho nastavenia rozsahu a kvality poskytovaných služieb verejnej dopravy. Naším cieľom je zistiť […]
06/11/2014
kvapka_krvi

Výbor MS SČK ďakuje darcom krvi

Výbor MS SČK ďakuje darcom, ktorí sa dňa 3.11.2014 zúčastnili odberu krvi v Skalici. Martina Katerincová, Jana Tarajová, Rastislav Blažek, Ľubica Krajčírová, Janka Plánková, Pavol Plánka, […]